Ηρακλείτου 3, Αθήνα 106 73, Ελλάδα | Τηλ:(+30)2103639500 | Κιν:(+30)6936230242 | Email:

Σχετικά με εμάς


Η επωνυμία XLNCE προέρχεται από την αγγλική λέξη “excellence” και αποτελεί ακρωνύμιο αυτής. Στην ελληνική γλώσσα μεταφράζεται ως αριστεία και υπεροχή και η επωνυμία της εταιρείας μας θέλει να προβάλει ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά.

Η XLNCE Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης, Διαχείρισης, Εκμετάλλευσης Ακίνητης Περιουσίας και Επιχειρηματικών Συμβουλών:

  • Δραστηριοποιείται στον κλάδο της Ανάπτυξης, Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Ακίνητης Περιουσίας.
  • Διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο εμπορικών και οικιστικών ακινήτων.
  • Παρέχει εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και νομικά πρόσωπα στους τομείς των επενδύσεων ακίνητης περιουσίας και διαχείρισης έργων,
  • Η τεχνογνωσία, η μακρόχρονη εμπειρία της διοικητικής ομάδας και οι συνεργασίες υψηλού επιπέδου, παρέχουν εχέγγυα για το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Εταιρική αποστολή

Αποστολή της XLNCE είναι η δημιουργία πρόσθετης αξίας για τους μετόχους και το προσωπικό της και την επιστροφή μέρους της παραγόμενης αξίας στην κοινωνία και το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται.

Η φιλοδοξία μας είναι να επιτευχθεί η εταιρική αποστολή διαμέσου των εξής πυλώνων:

  • Σύνθεση και διαμόρφωση χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας μέσω εξαγοράς ή μίσθωσης επιλεγμένων εμπορικών και οικιστικών ακινήτων.
  • Εκμισθώσεις σε υψηλής φερεγγυότητας μισθωτές για την δημιουργία υψηλών αλλά και εξασφαλισμένων κατά το εφικτό, αποδόσεων.
  • Ενεργή διαχείριση και βελτιστοποίηση της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου ακινήτων για την επίτευξη υπεραξιών.
  • Χρήση σύγχρονων εργαλείων και μεθόδων για την διαχείριση κινδύνου, την διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και την εξάλειψη του μη-συστημικού ρίσκου.
  • Ανάλυση και εκτίμηση των μεγεθών και των τάσεων της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η XLNCE και του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος.

Η εταιρική αποστολή της XLNCE  στηρίζεται στην γνώση, την επιτυχημένη επαγγελματική εμπειρία, την διαφάνεια, την ηθική και τον επαγγελματισμό των ανθρώπων μας.

Θεσμικό πλαίσιο

Η λειτουργία της Εταιρείας διέπεται από τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 και του Ν.4548/2018  περί «Ανωνύμων Εταιρειών» και όπως αυτοί έχουν μεταγενέστερα τροποποιηθεί ή θα τροποποιηθούν από την σχετική κείμενη νομοθεσία.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας;

 Επικοινωνήστε μαζί μας ›

To top