Ηρακλείτου 3, Αθήνα 106 73, Ελλάδα | Τηλ:(+30)2103639500 | Κιν:(+30)6936230242 | Email:

Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων


Η Εταιρεία διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο ακινήτων που αποτελείται από ιδιόκτητα και μισθωμένα ακίνητα, με εμπορική χρήση.  Κοιτάζοντας το μέλλον έχουμε σχεδιάσει μία μακροπρόθεσμη στρατηγική επενδύσεων.  Προσδοκούμε στην επέκταση των δραστηριοτήτων μας στην Ελλάδα, διερευνώντας ταυτόχρονα και επενδυτικές ευκαιρίες στα Βαλκάνια.  Προσβλέπουμε στην δημιουργία επιπρόσθετης αξίας για την εταιρεία, τους μετόχους, τα στελέχη και το προσωπικό μας, μέσα από μελετημένες ενέργειες και προσεκτικές τοποθετήσεις, έχοντας αρωγό την σφαιρική  γνώση για την αγορά ακινήτων

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

(τελ. ενημέρωση: 1η Φεβρουαρίου, 2020)

5

Συνολικός Αριθμός Ακινήτων
(ιδιόκτητα και μισθωμένα)

Χρήση ακινήτων:
Εμπορική

881

Συνολική Επιφάνεια Ακινήτων
(τετρ. μέτρα)

881

Επιφάνεια Ακινήτων προς εκμίσθωση
(τετρ. μέτρα)

100%

Ποσοστό πληρότητας

9

Μέση διάρκεια υπολειπόμενης
διάρκειας μισθώσεων

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις υπηρεσίες μας;

 Επικοινωνήστε μαζί μας ›

To top